Energoefektivitātes paaugstināšana AS „Transporta un sakaru institūts” ēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1 | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Energoefektivitātes paaugstināšana AS „Transporta un sakaru institūts” ēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1

Paziņojums par finansējuma saņēmēja atkārtotu iepirkuma procedūru

1. Finansējuma saņēmējs: AS "Transporta un sakaru institūts"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 40003458903

Adrese: Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, LV-1019

Tālrunis: 67109380

Fakss: 67100660

Kontaktpersona iepirkuma dokumentācijas saņemšanai: Juris Kanels, tālrunis: 67109380, e-pasts: kanels.j@tsi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: „Energoefektivitātes paaugstināšana AS „Transporta un sakaru institūts” ēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1”

3. Līguma veids: Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Lomonosova iela 1, Rīga

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 24/04/2015

5. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 21/01/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lomonosova iela 1, Rīga

6. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Vides investīciju fonds

7. Atbalsta aktivitātes nosaukums: KPFI

Informācija pretendentiem par iepirkumu "Energoefektivitātes paaugstināšana AS "Transporta un sakaru institūts" ēkā (Rīgā, Lomonosova ielā 1)" 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts