Elektronikas un telekomunikāciju katedra | TSI

Elektronikas un telekomunikāciju katedra

Anatolijs Pozdņakovs

Dr.Sc.Ing., docents
Elektronikas un telekomunikāciju katedras vadītājs 

Lomonosova iela 1, 602., 604., 606., 608. aud.
Tālrunis: (371) 76100656
E-pasts: Pozdnakovs.A@tsi.lv

 

Elektronika. Sagatavošanas programmas

Profesionālā studiju programma

Progress elektronikas jomā stimulē tajā skaitā arī jaunu programmas līdzekļu attīstību. Tieši elektronikas speciālisti ir ļoti pieprasīti pasaules un Latvijas darba tirgu vienlaikus ar IT speciālistiem.

Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskā grāda programma (B.Eng)

ESM pilnveidošana, kā arī ar to cieši saistītā skaitļošanas matemātikas attīstība rada unikālu situāciju inženieriem un pētniekiem, tā saucamo augsto tehnoloģiju sfēru. Inženieriem pētniekiem un izstrādātājiem nepieciešama vispusīga teorētiskā sagatavotība, patstāvīgu zinātnisko pētījumu un praktisko izstrāžu pieredze, prakse atklāt un novērtēt svaigus tehniskos risinājumus, operatīvi veikt pētījumus un salīdzināt alternatīvus variantus, ātri apgūt jaunās un atpazīt kļūdainās idejas nebeidzamajā zinātniskās un tehniskās informācijas plūsmā.

Šī virziena speciālists ir spējīgs strādāt projektēšanas un konstruktoru organizācijās, zinātniskās pētniecības iestādēs, ražošanas un remonta uzņēmumos un firmās, - visās struktūrās, kur tiek izmantotas datorsistēmas.

Inženierzinātņu maģistra akadēmiskā grāda programma (M.Eng)

Maģistrantūras programmā elektronikas jomā īpaša uzmanība mācību procesā tiek pievērsta sistemātiskai pieejai dažādu zinātniski-pētniecisko un praktisko uzdevumu risināšanā elektronikas un telekomunikāciju jomā, signālu apstrādes ciparu metodēm, mūsdienu skaitļošanas tehnikas uzbūves principiem, informācijas pārraides līdzekļu, kas ir balstīti uz mūsdienu ciparu elektronikas sasniegumiem, izstrādei un ekspluatācijai. Augstais līmenis pamata teorētiskajai un praktiskajai sagatavotībai telekomunikāciju un informāciju sistēmu jomā šīs specialitātes abiturientiem sniegs iespēju strādāt arī daudzās citās jomās, kuras ir saistītas ar telekomunikācijām un informāciju sistēmām. Pēc maģistrantūras beigšanas abiturients ir gatavs gan zinātniski-pedagoģiskai darbībai, gan arī mācību turpināšanai doktorantūrā.

Telekomunikācijas. Sagatavošanas programma

Telekomunikācijas - tie ir sakari attālumā. Telekomunikāciju veidi: elektrosakari (vadu sakari), optiskie bezvadu sakari, optisko šķiedru līnijas, radiosakari (mobilie un bezvadu), telekomunikāciju sistēmas, datortīkli, mobilie tīkli.

Katedras mācību un zinātniskās darbības galvenie virzieni:

 • Telekomunikāciju aparatūras darbības principi, tīkla tehnoloģiju pamati un standarti
 • Telekomunikāciju aparatūras un datortīklu ekspluatācijas pamati
 • Signālu analīzes un ciparu apstrādes metodes
 • Telekomunikāciju sistēmu analīzes un projektēšanas metodes
 • Informācijas kodēšanas, pārraides un aizsardzības pamati
 • Informācijas pārraides kanālu parametri un īpašības
 • Pielietojamā programmnodrošinājuma izveidošanas metodes un līdzekļi
 • Transporta telemātikas pielietojums

Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskā grāda programma (B.Eng)

Katru gadu Latvijā IT un telekomunikāciju sfērā ir vajadzīgi apmēram 500 speciālisti (LIKTA un Izglītības un zinātņu ministrijas dati). Latvijas mūsdienu darba tirgū, ES un visā pasaulē ir izteikta vajadzība pēc speciālistiem, kuri prot:

 • Tehniski pareizi ekspluatēt telekomunikāciju sistēmas un datortīklu aparatūru
 • Administrēt, analizēt un projektēt datortīklus un telekomunikāciju kanālus
 • Veikt tīklu un telekomunikāciju aparatūras diagnostiku
 • Novērtēt informācijas un tīklu drošības līmeni
 • Izveidot pielietojamus programmrisinājumus atsevišķiem uzdevumiem

Programma galvenokārt ir orientēta uz lielajiem patērētājiem - uz telekomunikāciju kompānijām, kurām ir nepieciešams universiāls aparatūras ("dzelžu"/ "hardware") un telekomunikāciju sistēmu un tīklu programmnodrošinājumu speciālists. Turklāt abiturients var strādāt gandrīz jebkurā ekonomikas nozarē (valsts iestādē, ražošanā, transportā, sakaros, banku sistēmās, tirdzniecībā utt) uzņēmumos, kuri izmanto savas telekomunikāciju sistēmas, vai arī ražo preces vai pakalpojumus telekomunikāciju jomā. Nākotnē iespējamo ieņemamo amatu spektrs ir ļoti plašs - sākot no telekomunikāciju sistēmu ekspluatācijas speciālista un tīklu administratora līdz sistēmas analītiķim un telekomunikāciju sistēmu izstrādātājam.

Programmu tehniskais nodrošinājums:

Elektronikas un elektrotehnikas laboratorija

Telekomunikāciju laboratorija MAN&Tel Co, Ltd

Signālprocesoru laboratorija, Analog Device Ltd

Cisco Networking Academy datortīklu laboratorija

Katedras akadēmiskais personāls:

Igors Kabaškins, Dr.habil.sc.ing.
Aleksandrs Kraiņukovs, Dr.sc.ing.
Anatolijs Pozdņakovs, Dr.sc.ing.
Jeļena Baranova, Mg.sc.ing.
Aleksandrs Grakovskis, Dr.sc.ing.
Jeļena Revzina, Mg.sc.comp.
Aleksandrs Krivčenkovs, Dr.Sc.Ing.
Nikolay Gudanets, Mg. philol.
Sergejs Šarkovskis, Dr.sc.ing.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts