E-learning – tālmācības studijas | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

E-learning – tālmācības studijas

Pēc UNESCO ekspertu definīcijas: "e-learning – tālmācības studijas, izmantojot internetu un multimedijus".

Tālmācības vispārējie principi*:

1.  Uzņemšana izglītības iestādē bez konkursa. Zināšanas, kas pieejamas ikvienam.

2.  Individuālas apmācības. Tieksme paplašināt tehnoloģiju pielāgošanās spējas.

3.  Iespēja pašam izvēlēties mācību laiku un tempu.

4.  Brīvība izvēloties mācību vietu. Apmācība, atrodoties ceļā.

5.  Nepārtraukta izglītība. Mūžizglītība.

6.  Zināšanas tiek nodotas cilvēkam, nevis otrādi. Nekādu muitas šķēršļu.

7.  Brīvība, izvēloties studiju virzienu (specialitāti, specializāciju).

9.  Personīgā atbildība par iegūto zināšanu un prasmju kvalitātes kontroles precizitāti.

 

Tālmācības studiju principi*:

1.  Atvērtības un elastīguma princips mācību procesā: Tālmācība ir “elastīga”attiecībā uzvecuma ierobežojumiem, izglītības līmeni iestāšanās brīdī un uzņemšanas nosacījumiem. Šis fakts nesamazina mācību kvalitāti, vien paredz lielāku motivāciju un piepūles no studenta puses. Turklāt tālmācības mācību procesa realizācijā nav būtiska nozīme attālumam un laika grafikam.

2.  Starta zināšanu princips: Lai efektīvi realizētu apmācības attālināti, nepieciešama iepriekšēja pieredze informācijas tehnoloģiju pielietošanā, prasmes un iemaņas darbā ar internetu.

3.  Patstāvības princips: Studenta patstāvīgais darbs ar mācību materiāliem.

4.  Individualizēta pieeja: Attālināto tehnoloģiju izmantošana ļauj izveidot individuālu izglītības trajektoriju ar maksimālu izglītības procesa individualizāciju.

5.  Interaktivitātes princips: Mācību kursa autors un studenti mijiedarbojas, izmantojot informācijas tehnoloģijas gan sinhronā, gan asinhronā režīmā.

6.  Reglamenta princips: Visefektīvāk ir izmantot individuālā darba grafiku. Rūpīga mācību procesa plānošana un studenta darbību kontrole ļauj viņu pastāvīgi stimulēt un motivēt, kā arī palielināt apmācību efektivitāti.

7.  Tālmācības studijas ir orientētas uz produktivitāti: Strikta orientācija uz reālu, konkrētu gala produktu (projektu), ko apmācāmais izveido viņa kopīgās izglītības un darba aktivitātes ietvaros.

8.  Izglītības praktiskā satura prioritāte pār informatīvo: Tradicionālā izglītība ir vērsta uz darbu ar mācību grāmatām un rokasgrāmatām, kuru mērķis ir pārraidīt to fiksēto saturu tālāk. Izmantojot internetu, students var iegūt daudz vairāk informācijas un, pamatojoties uz šo informāciju, izveidot savu izglītības produktu. Kontroles uzsvars tiek likts uz studenta personīgajām aktivitātēm, kas raksturo izglītojamā progresu.

9.  Tālmācības studiju satura atvērtība: Mijiedarbība ar izglītības blokiem un attālinātiem izglītības procesa dalībniekiem attīsta universālās tālmācības prasmes, kas neveidojas tradicionālās izglītības laikā, bet ir nosacījums dzīvojot mūsdienu sabiedrībā.

10.  Integrativitātes princips: Attālinātās aktivitātes tiek veidotas pēc algoritma un tiek integrētas mācību procesa laikā. Izglītības procesa dalībnieku attālinātās mijiedarbības organizēšanai jārada labvēlīgi apstākļi viņu produktīvai sadarbībai un savstarpējai sapratnei.

11.  Informācijas drošības princips: Studentu un izglītības iestādes vajadzību realizācija kvalitatīvas (vērtīgas) mācību informācijas aizsardzībai, kas nepieciešama to funkcionēšanai un attīstībai.

12.  Identifikācijas princips: Individuālo apmācību kontrole, veicot testus, referātus un citus kontroles pasākumus, izmantojot dažādus tehniskos līdzekļus.

Tālākizglītības kursi, kas izstrādāti, pamatojoties uz iepriekš uzskaitītajiem principiem, ir vērsti uz radošo pašrealizāciju, individuālo mācību trajektoriju izstrādi, telpiskās pasaules perspektīvas veidošanu.

* "No atklātajām publikācijām internetā"

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts