Doktoranta studiju programma Telemātika un loģistika | TSI

Doktoranta studiju programma Telemātika un loģistika

Programmas nosaukums: Doktora studiju programma „Telemātika un loģistika”

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu doktors.

Pēc studiju programmas izpildes doktorants saņem noteiktas formas sertifikātu.

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” īstenotā programma „Telemātika un loģistika” ir akreditēta līdz  2022.gada 31.decembrim.

Studiju valodas: latviešu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna (dienas, vakara) laika 3 gadi
  • nepilna laika 4 gadi.

Zinātņu doktora disertāciju aizstāvēšana zinātnes nozarē "Telemātika un loģistika" notiek Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajā Transporta un sakaru institūta Promocijas padomē.

Studiju maksa 

Uzņemšanas prasībasdabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs, inženierzinātņu maģistrs elektrotehnikā vai elektronikā, sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē, ekonomikā, kā arī citu radniecīgu nozaru maģistra grāds vai tam pielīdzināts akadēmiskais grāds.

Programmas apjoms: 120 kredītpunkti (180 ECTS)

Programmas direktors: profesors  Igors Kabaškins, Dr.habil.sc.ing. Kabashkin.I@tsi.lv

Studiju programmas struktūra:  Doktora studiju programma „Telemātika un loģistika”

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 51526 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts