Doktora studiju programma | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Doktora studiju programma

Doktora studiju programma Telemātika un loģistika (51526)

Direktors – Igors Kabaškins, Dr.habil.sc.ing.

Studija virziena akreditācijas lapa Nr.372

Priekšmeti – Bloks A

Kods

Nosaukums

K.p.

D-01-001

Matemātiskās metodes un modeļi loģistiskajos pētījumos

4

D-01-008

Multidimensiju statistikas analīze

4

D-01-006

Sistēmu modelēšana

4

D-01-007

Sistēmu teorija

4

D-01-004

Telemātika un loģistika pasaules tirgus globalizācijas apstākļos

2

D-01-005

Zinātnisko pētījumu metodoloģija

2

Priekšmeti – Bloks B

Kods

Nosaukums

K.p.

D-01-010

Augstskolas pedagoģija

4

D-01-022

Biznesa procesu modelēšana

4

D-01-009

Eksperimentu plānošana

4

D-01-013

Globālās navigācijas sistēmas

4

D-01-012

Informācijas kriptogrāfiskā aizsardzība

4

D-01-011

Informācijas sistēmas transportā

4

D-01-019

Intelektuālās sistēmas

4

D-01-002

Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi

4

D-01-018

Mākslīgie neironu tīkli

4

D-01-017

Optimizācijas teorija

4

D-01-014

Programmatūras konstruēšanas tehnoloģijas

4

D-01-016

Riska teorija

4

D-01-003

Skaitliskās metodes

4

D-01-020

Transporta ekonomika

4

D-01-021

Transporta loģistika

4

D-01-z23

Zinātniskais seminārs

4

Bloks C

Zinātnisko publikāciju un referātu gatavošana un piedalīšanās konferencēs

14

Bloks D

Pedagoģiskais un mācību metodiskais darbs konferencēs

6

Bloks E

Doktora darba izstrāde

60

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts