Diploma pielikuma atzinības zīme "Diploma Supplement Label" | TSI

Diploma pielikuma atzinības zīme "Diploma Supplement Label"

Diploma starptautiska atzīšana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas interesē studentu. Nav noslēpums, ka mūsdienu pasaulē, kur gandrīz vairs nav robežu, paveras plašas iespējas karjeras veidošanai starptautiskās kompānijās vai aiz Latvijas robežām, kur augstākās izglītības statusam ir liela nozīme. Vienmēr paliek atklāts jautājums: vai atzīs diplomu, un ja atzīs, pēc kādiem kritērijiem notiek analīze? 

Diploma Supplement  ir diploma pielikums, kas izstrādāts saskaņā ar Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes  un UNESCO rekomendācijām un sastāv no 8 informācijas sekcijām , kurās ietverta informācija par to, kas ieguvis kvalifikāciju, kvalifikācijas nosaukums, tās līmenis, apgūto priekšmetu saraksts un atzīmes tajos, nacionālās mācību sistēmas īpatnības utt.

Diploma Supplement ir instruments, kas ļauj salīdzināt un noteikt, cik lielā mērā piešķirtā kvalifikācija atbilst dažādu pasaules augstskolu prasībām. Šis dokuments padara studenta diplomu viegli lasāmu ārzemēs, konkretizē iegūtās kvalifikācijas aprakstu, paātrina augstskolā iestāšanās procesu vai darba iegūšanu.

Diploma Supplement Label  ir īpaša zīme, kas apliecina, ka TSI ir veiksmīgi ieviesis kredītpunktu pārcelšanas sistēmu (European Credit Transfer System – ECTS) un izsniedz Diploma Supplement.  Šī zīme ir garantija tam, ka Eiropas eksperti ir apstiprinājuši institūta mācību plānu, un studentiem piešķiramie grādi ir vispāratzīti. 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts