Development of Technology for Industrial Multicomponent Nanostructure Sheeting | TSI

Development of Technology for Industrial Multicomponent Nanostructure Sheeting

LZP sadarbības pētnieciskās projekts Nr. 10.0009

Projekta dalībnieki: Rīgas Tehniskā universitāte, Rēzeknes augstskola (Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts) un Transporta un sakaru institūts

 

Projekta anotācija

Projekta galvenais mērķis: jaunas paaudzes optimālo materiālu, tajā skaitā arī nanokompozītu, izstrāde un izmēģinājumi. Tas iekļauj gan virtuālo modeļu attīstību, kas ar augstu ticamības pakāpi apraksta materiālu uzvedību, kā arī perspektīvo izstrādājumu paraugu izveidi, tehnoloģisko procesu pilnveidošanu u.t.t.

Projekta pamatideja ir izstrādāt nanostrukturēto kompozītpārklājumu (daudzslāņu, daudzkomponentu) tehnoloģijas, izmantojot dažādas materiāla uzputināšanas avotus (elektro-loka, magnetrona), kā arī jonu bombardēšanu un aktivāciju. Visas uzrādītās operācijas paredzēts apvienot vienotā tehnoloģiskā ciklā, lai nodrošinātu optimālu pārklājumu ekspluatācijas īpašību (paaugstināta korozijas-, termisko- un nodilumizturība, uzlabotas tehnoloģiskās īpašības utml.) savienojumu.

Funkcionālos kompozītpārklājumus plānots realizēt uz metālu bāzes (, , , ) un to savienojumu izstrādājumus no metāliem un nemetāliem.

Papildapstrādes pielietošana (termiskā, elektro-termiskā utml.) iegūstamajiem pārklājumiem ļaus paplašināt izveidojamo pārklājumu spektru un to pielietošanas sfēru.

Projekta pamatplānotie rezultāti ir konkrētas, uz eksperimentālajiem paraugiem un izstrādājumiem radītās tehnoloģijas funkcionāliem kompozītpārklājumiem.

Izstrādājamās tehnoloģijas kompozītpārklājumu izveidei ar jonu – plazmas uzputināšanu ir augsti tehnoloģisks, ekoloģiski drošas un resursus saudzējošas, t.i., pilnībā atbilst mūsdienīga ražošanas procesa prasībām.

 

TSI apakšprojekta mērķis ir informācijas analītiskās sistēmas izstrāde, kura ļaus automatizēt nanopārklājumu mērījumu rezultātu savākšanas un uzkrāšanas procesu, nodrošinās informācijas par pētāmajiem paraugiem centralizētu uzglabāšanu un piekļuvi, izmantojot mūsdienīgas statistikas metodes, paaugstinās mērījumu rezultātu apstrādes kvalitāti.

Izstrādātā datorvadības digitālas mērīšanas sistēma tiks izmantota nanostrukturēto pārklājumu mērījumu rezultātu pārveidei no analogas formas uz diskrēto. Šie rezultāti tiks pārveidoti formātā, kas tiek izmantoti datu bāzēs, kas ļaus veikt eksperimentu izpildes procesā iegūto datu apstrādi un analīzi.

Dotais darbs aptvers nanostrukturēto pārklājumu uzputināšanas metožu novērtēšanas metodikas izstrādi  un izmantošanu, kas sevī ietver: metodes efektivitātes kritēriju sistēmas izstrādi, kritēriju sadalījumu pa grupām; skalu izvēli kritēriju novērtēšanai; katra kritērija novērtēšanas procedūras aprakstu. Pēc izstrādātas nanostrukturēto pārklājumu uzputināšanas metožu daudzkritēriju novērtēšanas metodikas plānots veikt trīs alternatīvu metožu novērtējumu: jonu kondensācijas un bombardēšanas metodes; magnetronu izsmidzināšanas metodes; metodes, kas ir pirmo divu metožu kombinācija.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts