Datorzinātnes un telekomunikācijas | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Datorzinātnes un telekomunikācijas

Mihails Savrasovs   

Assoc.prof, Dr.sc.ing.,
Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes dekāns

Lomonosova iela 1, aud. 115
Telefons: +371 67100654
Fakss: (371) 67100660
E-pasts: Savrasovs.M@tsi.lv

Jeļena Baranova

Lektore, Mg.sc.ing., 
Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes dekāna palīgs darbam ar studentiem

Lomonosova iela 1, aud. 606
Telefons: +371 67109394
Fakss: (371) 67100660
E-pasts: Baranova.J@tsi.lv

Ir paredzēti četri studiju virzieni:

Studiju virzienā galvenās specialitātes

"Datorzinātnes"

Dabaszinātņu bakalaura studiju programma "Datorzinātnēs"
Programmā ir paredzētas sekojošas specialitātes:

Dabaszinātņu maģistra studiju programma "Datorzinātnēs"
Programmā ir paredzētas sekojošas specialitātes:

Apmācība Datorzinātņu un elektronikas fakultātē realizējas sekojošās katedrās:

Iespējams apgūt zināšanas otrās specialitātes iegūšanas ietvaros TSI datorzinātnes un telekomunikāciju bakalaura programmas absolventiem, šinī gadījumā bakalaura studiju laiks samazinās līdz diviem gadiem. Studiju līmenis institūtā atbilst jaunākajiem starptautiskajiem standartiem un programmām datorzinību, elektronikas un telekomunikāciju jomā. Studiju procesa pamatā ir moduļu princips, kurš nodrošina harmonisku bāzes un speciālo priekšmetu savienojumu, elastīgu reakciju uz darba tirgus pieprasījumu, efektīvu pieskaņošanos konkrētās pielietojamās nozares vajadzībām.

"Elektronika"

Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā

Inženierzinātņu maģistrs elektronikā

Augstākās profesionālās izglītības programma "Elektronika"

 

Apmācība Datorzinātņu un elektronikas fakultātē realizējas sekojošās katedrās:

"Telekomunikācijas"

Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programma "Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā" (Telekomunikācijas)

Programmā ir paredzētas sekojošas specialitātes:

"Informācijas sistēmas"

Programmā ir paredzētas sekojošas specialitātes:

Inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts