Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Darba tirgus: nākotne pieder robottehniķiem!

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/robotika_lv.jpg?itok=AqZ35OTb

Robottehniķa specialitāte pasaulē, tostarp arī Latvijā, kļūst aizvien populārāka, jo pēdējās desmitgades laikā roboti tiek plaši izmantoti visās cilvēku darbības jomās. Vēsturiski spēcīgāk tas izpaužas tieši rūpnieciskajā ražošanā. Piemēram, šobrīd pēc Starptautiskās robotikas federācijas (International Federation of Robotics, IFR) datiem uz katriem 10 tūkstošiem automobiļu nozares darbinieku Vācijā ir 1476 roboti, Francijā – 940, Itālijā – 877. 2017.gadā IFR prognozē rūpniecisko robotu pārdošanu 300 tūkstošu apmērā, bet šī tirgus ikgadējo pieaugumu vairāk nekā par 10%.

Kompānijas Cisco pētījums liecina, ka virszemes mobilo robotu, medicīnisko un sociālo robotu daudzums izmantošanai pilsētas apstākļos dubultojas katrus 9 mēnešus. Pēc Eiropas Komisijas aplēsēm, piecu gadu laikā pasaules robotikas tirgus un nepieciešamā aprīkojuma apmērs sasniegs 120 miljardus eiro. Robotika var kļūt par nākamo vispārējā pielietojuma tehnoloģiju, ieņemot vietu līdzās aviācijai, elektrības ražošanai un internetam.

Robotizācijas līmeņa paplašināšanās un paaugstināšanās ved pie tā, ka samazinās personāls, kas nodarbināts smagā un monotonā darbā, taču vienlaikus tas palielina pieprasījumu pēc kvalificētiem robotikas speciālistiem. Darbinieku daudzums robotikas un automatizācijas nozarēs ar katru gadu palielinās par vairākiem procentiem.

Ar ko tieši nodarbojas robottehniķis?

Robottehniķis ir robotu un automatizēto tehnisko sistēmu izstrādes, kā arī to modernizācijas un apkalpošanas speciālists. Vienkārši runājot, tas ir inženieris, kas prot programmēt un uzturēt darba stāvoklī rūpnieciskos robotus un robotizētos kompleksus, kā arī inženieris – rūpniecisko robotu izstrādātājs tādās cilvēku darbības jomās kā rūpnieciskā ražošana, enerģētika, transports, veselības aizsardzība, avārijas un glābšanas dienesti, lauksaimniecība, izklaides industrija utt.

Pašlaik ir pieprasīti galvenokārt rūpnieciskās robotu tehnikas projektētāji, rūpniecisko robotu programmēšanas un apkalpošanas speciālisti un daudzfunkcionālo robotu tehnikas kompleksu apkalpošanas operatori. Saskaņā ar IFR prognozēm līdz 2020.gadam pieaugs pieprasījums pēc tādām profesijām kā mājas robotu projektētājs, sociālo robotu projektētājs,  medicīnisko robotu projektētājs, robotu vadības neirointerfeisu projektētājs, bērnu robotu tehnikas projektētājs, kompozītmeteriālu inženieris un projektētājs – ergonomists. Lai kļūtu par robottehniķi, ir jāiegūst augstākā izglītība specialitātē “Robotika” rūpnieciskās robotikas vai autonomo robotu novirzienā.

Šobrīd šo specialitāti iespējams apgūt Transporta un sakaru institūtā (TSI).

Robotika ir zinātnes un tehnikas nozare, kas apvieno mehāniku, elektroniku, programmnodrošinājumu un automatizēto vadību. Programmas absolventi būs ieguvuši zināšanas automatizētās vadības teorijā, mikrokontrolleru un rūpniecisko loģisko kontrolleru, rūpniecisko un intelektuālo robotu, autonomo robotu iebūvēto sistēmu  programmēšanā, autonomo robotu darbības plānošanā, autonomās robotikas ierīču un rūpniecisko robotu vadības programmu projektēšanā, apguvuši robotu konstrukcijas detaļas, robota kinemātiku un dinamiku, kā arī robotikā pielietojamās mākslīgā intelekta metodes.

Programmas “Robotika” kompleksā uzbūve nodrošina to, ka studentiem mācību procesa laikā tiek attīstīta sistēmiska domāšana, iegūtas programmētāja un elektronikas speciālista iemaņas, zināšanas par robotu konstrukcijas īpatnībām, izpratne par robotu vadības sistēmu metodēm, prasme analizēt un pieņemt lēmumus, kompetence robotu projektēšanas tehnoloģijās un spēja apgūt zināšanas pašmācības ceļā.

Iegūtās modernās zināšanas, attīstītās iemaņas un kompetence rūpnieciskās robotikas un autonomo robotu jomā, iespēja iziet obligāto praksi un iegūstamais inženiera diploms ļaus programmas beidzējam iegūt izdevīgu pozīciju darba tirgū.

Ideja izveidot programmu “Robotika” radās TSI sadarbojoties ar vācu kompāniju “ATLANT-TEC Automation”, kas sagatavo robotizētās šūnas ar rūpnieciskajiem robotiem KUKA koncerna “Volkswagen” konveijeriem. Pateicoties šai sadarbībai, rūpnieciskā elektronika ir kļuvusi par TSI profesionālās studiju programmas “Elektronika” specializāciju.

Šī programma sniedz studentiem profesionālas zināšanas un attīsta praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai rūpnieciskās automatizācijas un robotikas jomā. Turklāt studenti iziet ražošanas praksi un bieži vien arī turpina strādāt kompānijā “ATLANT-TEC Automation”.

Kompānijas speciālisti ir atzinīgi novērtējuši profesionālās programmas “Elektronika” absolventu zināšanu līmeni, prasmes un spēju apgūt zināšanas pašmācības ceļā. Taču absolventu darba pieredze, robotizētās ražošanas uzdevumu spektrs un kompānijas speciālistu rekomendācijas attiecībā uz profesionālās programmas “Elektronika” studentu sagatavošanu ir parādījušas, ka šīs programmas studiju plāna korekcija nespēj nodrošināt to sagatavotības līmeni, kas atbilstu rūpnieciskās robotikas tendencēm un strauji pieaugošajai autonomo robotu izmantošanai.

Tieši tādēļ tika izveidota jauna studiju programma "Robotika”, kuras ietvaros ir iespējams sagatavot speciālistus - robottehniķus, kas ir augsti pieprasīti robotizētajā ražošanā un kompānijās, kas nodarbojas ar robotu izstrādi.

Robottehniķa profesija būs piemērota tiem, kas izrāda interesi par precīzajām zinātnēm, kam ir analītisks prāts, bagāta iztēle, strukturēta domāšana, kas ir cītīgs un mērķtiecīgs.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts