Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs | TSI

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs (45481)

Akreditācija: līdz 2022. gada 31. decembrim

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 2 gadi (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros
  • Nepilna laika – 2,5 gadi (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika (aptuveni 1x mēnesī piektdienā 16:00-21:30, sestdienā 10:30-17:00, svētdienā 10:30-15:30)

Uzņemšanas prasības: Augstākā izglītība. Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē vai matemātikā, vai Inženierzinātņu bakalaurs datorzinātnē, elektronikā vai informācijas tehnoloģijā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnē, informātikā vai elektronikā.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Datori ir klātesoši visos sabiedrības aspektos un pieprasījums pēc tiem ir neremdināms. Jaunās tehnoloģijas maina mūsu dzīvi tik strauji, ka speciālistiem šajā nozarē paveras neierobežoti daudz iespēju."

 

Programmas direktors
Asociētais profesors Dr.sc.ing.
Mihails Savrasovs
 

Personība, kura…

vēlas izstrādāt jaunas tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus rītdienai

interesējas par tehnoloģiju progresu mākslīgā intelekta, lielo datu un programmatūras inženierijas jomā

vienmēr meklē labākos risinājumus sarežģītām situācijām

ar aizrautību uztver izaicinājumus un sarežģītas IT risinājumu problēmas

Vēlas kļūt par...

ekspertu jaunāko tehnoloģiju jomā un risināt sarežģītas problēmas jebkurā cilvēku dzīves jomā, vadot un izstrādājot progresīvus IT risinājumus

Vēlas nākotnē…

realizēt sevi kā kvalificētu profesionāli mākslīgā intelekta, lielo datu un programmatūras inženierijas jomā

izstrādāt un pielietot inovatīvas tehnoloģijas, risinot sabiedrības problēmas, lai veicinātu pasaules digitālo transformāciju

tikt galā ar sarežģītiem IT izaicinājumiem un veiksmīgi tos pārvarēt, pielietojot padziļinātas zināšanas datorzinātnēs

 

Par programmu

maģistra studiju programmas laikā studenti padziļina savas zināšanas un praktiskās iemaņas strauji augošo datorzinātņu tehnoloģiju jomā. Programma ietver datorzinātņu pamata aspektus un to praktisku pielietojumu, sagatavojot profesionāļus veiksmīgai karjerai izpētes un attīstības jomā. Studiju programma sniedz unikālu kursu apkopojumu, kuru vada labākie vietējie un ārvalstu profesori un speciālisti. Studiju procesa gaitā jums būs iespēja gūt starptautisku pieredzi, apmeklējot Deusto Universitātes (Spānija), Tokijas Elektrokomunikāciju universitātes u.c. augstskolu vieslektoru vadītās lekcijas. Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas studenti varēs strādāt IT jomā, izmantojot jaunākās datorzinātņu tehnoloģijas, vadīt IT projektu izstrādes grupas, kā arī izstrādāt uz mākslīgo intelektu balstītus datu produktus un IT risinājumus.

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1980 EUR *1640 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3200 EUR2600 EUR 
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Priekšmeti – Bloks A

Priekšmeta nosaukums
Kp
Datu bāzes modernās tehnoloģijas6
Intelektuālā datu apstrāde4
Intelektuālās sistēmas-14
Lielie dati: dzīvības cikls2
Lielie dati: no datiem līdz produktam2
Programmatūras konstruēšanas modernās tehnoloģijas4
Datu aizsardzība2
Kiberdrošība2
Zinātniskais seminārs I2
Zinātniskais seminārs II2
Zinātnisko pētījumu metodoloģija2
Maģistra darbs20Priekšmeti – Bloks B

Priekšmeta nosaukums
Kp
Datorredze un attēlu apstrāde4
Intelektuālās sistēmas-22
Korporatīvās informācijas sistēmas4
Prasību vadība4
Programmatūras un informācijas sistēmu kvalitātes modeļi4
Sistēmu teorija un sistēmu analīze4Priekšmeti – Bloks C

Priekšmeta nosaukums
Kp
Brīvās izvēles priekšmets4
Pedagoģija un psiholoģija2
 

Absolventu atsauksmes

 
 

Izaugsmes vadība veiksmīgai darba dzīvei.

Mācības Telekomunikāciju un transporta institūtā ietver ne tikai jaunu prasmju iegūšanu un zināšanu apguvi, bet arī sagatavo veiksmīgai darba dzīvei. Tikai divu gadu laikā ieguvu ļoti daudz, lai varētu veiksmīgi sākt starptautisku profesionālo karjeru, kā arī jutos ārkārtīgi pārliecināta par savām spējām, konkurējot darba tirgū ārpus savas dzimtenes. Teorētisko zināšanu un darba pieredzes apvienojums palīdzējis man īstenot desmitiem datu migrācijas un programmēšanas projektu, piedalīties starptautisku programmu īstenošanā, strādājot ar vairāk nekā simts komandas biedriem visā pasaulē. Datu ieguve, procesu ieguve, programmatūras arhitektūra – šie ir tikai daži no daudzajiem institūtā apgūtajiem kursiem, kuros gūtās zināšanas man palīdzēja laikā pēc studiju beigšanas. Ļoti lepojos ar Telekomunikāciju un transporta institūta absolventiem un vienmēr atceros lieliski pavadīto laiku ar pasniedzējiem un kursa biedriem. Tā nav tikai izglītība maģistra grāda iegūšanai, bet gan izaugsmes vadība veiksmīgai dzīvei.

Aleksandra Karnakova, tehnoloģiju arhitekte Outokumpu Group Oyj, Helsinki, Somija

 
 
 

Studiju programmu atbalsta:


Accenture Latvia Ltd.

X InfoTech Ltd.

C.T.Co Ltd.

Emergn Ltd.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts