Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
Akreditācija: līdz 2022. gada 31. decembrim (Akreditācijas lapa Nr. 113.)
Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (angļu, latviešu)
  • Nepilna laika – 5 gadi (latviešu)

Uzņemšanas prasības: vidusskolas izglītība.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Veidojiet programmatūru izstrādātāja karjeru, iegūstot bakalaura grādu datorzinātnēs. Uzkrājiet pieredzi un iemaņas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi spētu darboties vienā no straujāk augošajām nozarēm!"

 

Programmas direktors
Dr.sc.ing., profesors
Boriss Mišņevs
 

Personība, kura…

vēlas iegūt zināšanas un pieredzi datorzinātnēs, lai varētu veidot karjeru kādā no šīs zinātnes novirzieniem, kur nepieciešamas eksperta līmeņa iemaņas

Vēlas kļūt par...

analītiķi/datorsistēmu inženieri, lietojumprogrammatūras izstrādes inženieri, programmatūras inženieri, mājas lapas izstrādātāju, informācijas drošības speciālistu, testēšanas inženieri, QA inženieri, automatizācijas risinājumu arhitektu, automatizācijas risinājumu izstrādātāju

Vēlas nākotnē…

definēt, aprakstīt un analizēt praktiskas datorzinātņu problēmas

atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to, lai atrisinātu skaidri definētas problēmas

piedalīties programmatūras produktu izstrādē

demonstrēt izpratni par datorzinātņu lomu plašākā sociālā kontekstā

uzņemties atbildību par dalību programmatūras izstrādes projektos

 

Par programmu

Bakalaura programma datorzinātnēs ir viena no pieprasītākajām bakalaura programmām pasaulē. Izglītoti datorspeciālisti ar fundamentālām zināšanām datorzinātnēs, augstākajā matemātikā un datortehnoloģijās spēj patstāvīgi adaptēties profesionālam darbam mainīgas darba vides apstākļos. Programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar vadošajiem Latvijas un starptautiskiem IT uzņēmumiem. Lekcijas un praktiskās nodarbības vada augsti kvalificēti pilna laika akadēmiķi un vieslektori no ārzemēm. Iegūtās zināšanas dod iespēju absolventiem patstāvīgi adaptēties profesionālajam un mainīgajam darba tirgum, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā.

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR1440 EUR 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā1080 EUR980 EUR 
ValodaLV/ENLV 
 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts