Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs (43481)

Akreditācija: līdz 2022. gada 31. decembrim

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 5 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Veidojiet programmatūru izstrādātāja karjeru, iegūstot bakalaura grādu datorzinātnēs. Uzkrājiet pieredzi un iemaņas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi spētu darboties vienā no straujāk augošajām nozarēm!"

 

Programmas direktors
Dr.sc.ing., profesors
Boriss Mišņevs
 

Personība, kura…

vēlas iegūt zināšanas un pieredzi datorzinātnēs, lai varētu veidot karjeru kādā no šīs zinātnes novirzieniem, kur nepieciešamas eksperta līmeņa iemaņas

Vēlas kļūt par...

analītiķi/datorsistēmu inženieri, lietojumprogrammatūras izstrādes inženieri, programmatūras inženieri, mājas lapas izstrādātāju, informācijas drošības speciālistu, testēšanas inženieri, QA inženieri, automatizācijas risinājumu arhitektu, automatizācijas risinājumu izstrādātāju

Vēlas nākotnē…

definēt, aprakstīt un analizēt praktiskas datorzinātņu problēmas

atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to, lai atrisinātu skaidri definētas problēmas

piedalīties programmatūras produktu izstrādē

demonstrēt izpratni par datorzinātņu lomu plašākā sociālā kontekstā

uzņemties atbildību par dalību programmatūras izstrādes projektos

 

Par programmu

Bakalaura programma datorzinātnēs ir viena no pieprasītākajām bakalaura programmām pasaulē. Izglītoti datorspeciālisti ar fundamentālām zināšanām datorzinātnēs, augstākajā matemātikā un datortehnoloģijās spēj patstāvīgi adaptēties profesionālam darbam mainīgas darba vides apstākļos. Programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar vadošajiem Latvijas un starptautiskiem IT uzņēmumiem. Lekcijas un praktiskās nodarbības vada augsti kvalificēti pilna laika akadēmiķi un vieslektori no ārzemēm. Iegūtās zināšanas dod iespēju absolventiem patstāvīgi adaptēties profesionālajam un mainīgajam darba tirgum, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā.

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā1080 EUR980 EUR 

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Priekšmeti – Bloks A

Priekšmeta nosaukums
Kp
Augstākā matemātika10
Datoru un datorsistēmu arhitektūra8
Datu bāzes un bankas4
Datu struktūras un algoritmi4
Diskrētā matemātika4
Objektorientētā programmēšana4
Operētājsistēmas4
Optimizācijas metodes2
Programmatūras izstrādes projektu vadība2
Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija8
Programmēšana8
Programmēšanas valodu principi4
Sistēmas programmēšana4
Sistēmu modelēšana4
Skaitliskās metodes4
Statistisko datu datorapstrādes metodes4
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika4
Angļu valoda karjeras vadībā2
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2
Ievads specialitātē2
Izstrāde .Net vidē2
Lietišķā komunikācija profesionālā darbībā2
Mobilo un tīkla aplikācijas izstrādē2
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā6
Svešvaloda2
Datu bāzes un bankas (KD)2
Diskrētā matemātika KD2
Bakalaura darbs10Priekšmeti – Bloks B

Priekšmeta nosaukums
Kp
Datortīkli8
Elektronika un mikroelektronika4
Funkcionālā programmēšana2
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana2
Ievads intelektuālās sistēmās4
Kompilatoru projektēšana4
Loģiskā programmēšana2
Web-aplikāciju uzbūve2
Datorgrafikas algoritmiskie līdzekļi2
Datortīklu drošība2
Java aplikācijas izstrāde2
Web-aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi2Priekšmeti – Bloks C

Priekšmeta nosaukums
Kp
Brīvās izvēles priekšmets8
 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts