Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

C++ programmēšana II

C++ programmēšana II

Objektorientētā programmēšana un datu struktūras un algoritmi

Informācija par kursu

Sākums: Maijs 2018
Programmas ilgums: 2 mēneši, 64 akadēmiskās stundas
Apguves valoda: latviešu
Kursi norisināsies: 2 reizes nedēļā
Nepieciešamās priekšzināšanas: programmēšanas pamatu zināšanas
Pasniedzējs: Andrejs Liepiņš

 

Sākums: 05.2018

Cenas

Kursu cenaMaksāt 300 EUR
TSI studentiem un TSI absolventu asociācijas biedriemMaksāt 250 EUR

 

Tēmas

Ievads objektorientētā programmēšanā. Galvenie OOP principi – inkapsulācija, mantošana, polimorfisms. Klase. Klašu kompozīcija. Operatoru pārslogošana. Virtuālās funkcijas. Klases šabloni. Datu struktūras. Rādītāji. Kopas. Saraksti (steks, rinda). Koki, binārās meklēšanas koks. Grafi, meklēšanas algoritmi.

Sasniedzamie studiju rezultāti:

Studenti tiek iepazīstināti ar OOP pamatprincipiem C++ valodā. Iemācās sastādīt programmas ar OOP metožu izmantošanu. Saņem praktiskās programmēšanas iemaņas. Prot izmantot lineāras un nelineāras datu struktūras, kombinēt augstāk aprakstītas metodes nepieciešama rezultāta sasniegšanai.

 


 

Par pasniedzēju

Andrejs

Dabas zinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, inženieris datorvadībā un datorzinātnē. Pasniedzēja darba pieredze no 2001.gada. Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified IT Professional. Vairākkārtīgi apbalvots ar Izglītības ministrijas pateicības rakstiem, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas goda rakstiem, saņēma Ministru prezidenta Goda diplomu par skolēnu sagatavošanu starptautiskajām olimpiādēm. Kārļa Ulmaņa “Draudzīgā aicinājuma” fonda piemiņas medaļas ieguvējs.

 


 

Pieteikties kursiem

 

 

 

 

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts