Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Budžeta vietas

Transporta un sakaru institūta (AS TSI) nolikums par budžeta vietām

 

AS TSI akcionāri 2016./2017. mācību gadam no uzņēmuma budžeta iedala līdzekļus 50 budžeta vietu finansēšanai reflektantiem, kas stājas dienas nodaļas pirmajā kursā jebkurā bakalaura vai profesionālajā programmā.

Konkursā par budžeta vietas iegūšanu var piedalīties Latvijas vidējo vispārizglītojošo skolu un profesionālo mācību iestāžu absolventi, kuri atbilst vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem*:

  • ir saņēmuši sertifikātu par to, ka nokārtojuši centralizēto eksāmenu matemātikā vai fizikā ar vērtējumu, kas nav zemāks par „В” līmeni, un saņēmuši atestātu ar vidējo atzīmi, kas nav zemāka par 8;
  • matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādes, kas nav zemāka par pilsētas līmeņa olimpiādi, uzvarētāji un godalgotie (pirmās trīs vietas);
  • TSI olimpiādes uzvarētāji.

Dokumenti, kurus nepieciešams iesniegt, lai piedalītos konkursā:

  1. vidējās izglītības atestāts;
  2. atestāta pielikums – atzīmju izraksts;
  3. centralizēto eksāmenu sertifikāti;
  4. diplomi par uzvaru olimpiādēs.

Dokumenti par piedalīšanos konkursā ir jāiesniedz Uzņemšanas komisijā.

AS TSI valde uz iesniegto dokumentu pamata pieņem lēmumu par budžeta vietas piešķiršanu reflektantam.

*Budžeta vieta tiek nodrošināta tikai tajās grupās, kur minimālais studentu skaits maksas studijās ir 8 cilvēki.

Budžeta vieta studentam tiek saglabāta visu studiju garumā, ja studējošajam ir labas sekmes (vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 8 un visas atzīmes – ne zemākas par 7), ja eksāmenu sesija ir nokārtota noteiktajā laikā un ja ir stingri izpildītas saistības, kas norādītas līgumā starp studentu un AS TSI.

Ja nosacījumi, kas ļauj saglabāt budžeta vietu, netiek pildīti, tad saskaņā ar AS TSI valdes lēmumu tiesības uz budžeta vietu pāriet pie cita tā paša kursa un programmas studenta, kurš atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

Jautājumu par budžeta vietas saglabāšanu vai nodošanu citam studentam izskata AS TSI valde katra studiju gada beigās.

Uzņemšanas komisijas darba laiks šeit

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts