Aviācijas vadība | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Aviācijas vadība


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: profesionālā maģistra grāds aviācijas vadībā

Akreditācija: līdz 2021. gada 30. jūnijam

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti (120 ECTS)

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 2 gadi / 1.5 gads* (angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros
  • Nepilna laika – 2,5 gadi / 2 gadi* (angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika (aptuveni 1x mēnesī piektdienā 16:00-21:30, sestdienā 10:30-17:00, svētdienā 10:30-15:30)

* Ar profesionālo bakalaura grādu un apgūtu profesionālo praksi vismaz 20 KP apjomā

Uzņemšanas prasības: Bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, vadībā, ekonomikā, pārvaldē, loģistikā, transportā, tostarp aviācijas transportā, vai līdzvērtīga izglītība.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Baltijas valstu kontekstā aviācijas vadība ir unikāla programma, kas izveidota ciešā sadarbībā ar aviācijas nozares uzņēmumiem."

 

Programmas direktors
Olga Zervina, Mg. oec.
 

Personība, kura…

vēlas padziļināt zināšanas šajā lauciņā, kā arī citu nozaru speciālistiem, kuru darbība ir tieši vai netieši saistīta ar aviāciju, piemēram, tūrisma nozares ekspertiem, finanšu un investīciju, apdrošināšanas, loģistikas, Hi-Tech preču ražošanas un citu nozaru speciālistiem, kā arī tiem, kas plāno nākotnē saistīt savu karjeru ar aviācijas nozari

Vēlas kļūt par...

aviācijas vadības speciālistu, kas spēj veidot starptautisku un profesionālu karjeru tādās ar aviācijas nozari saistītās jomās kā pasažieru un kravu aviosabiedrības, lidostas pārvaldība, aviosabiedrībās, gaisa kuģu apkopes uzņēmumos, kā arī citos uzņēmumos, kas saistīti ar šo nozari

Vēlas nākotnē…

iegūt jaunākās zināšanas globālās ekonomikas un starptautiskās biznesa vidē, aviosabiedrību un lidostas pārvaldībā, stratēģisko un izmaiņu pārvaldībā aviācijā, lidaparātu apkopes pārvaldībā, ilgtspējīgas piegādes ķēžu pārvaldībā, izpētes metodēs un projektu vadībā, lēmumu pieņemšanas tehnikās utt. Studiju kurss tiks kombinēts ar praksi aviācijas nozares uzņēmumos vadības procesā pieņemt uz datiem balstītus lēmumus

 

Par programmu

"Labākais, ko jūs varat darīt ar savu dzīvi un darbu, ir sekot savai kaislei – tādā veidā, lai tā kalpotu gan pasaulei, gan jums" Ričards Brensons. Mēdz teikt, ka aizrautīgi cilvēki neiespējamās lietas padara iespējamas. Jūsu karjeras veiksmi nosaka jūsu zināšanas un prasmes. Transporta un sakaru institūts (TSI) ciešā sadarbībā ar aviācijas nozares vadošajiem uzņēmumiem ir izstrādājis jaunu pēcdiploma programmu, kas ir balstīta uz teorētiskas un praktiskas bāzes, saskaņā ar jaunākajām aviācijas tendencēm. Programma ir radīta, lai sniegtu jums iemaņas, kas nepieciešamas, lai veidotu veiksmīgu karjeru dažādos aviācijas nozares sektoros, ieskaitot lidsabiedrības, lidostas un aviācijas pārvaldi, loģistikas uzņēmumus, gaisa transporta konsultāciju uzņēmumus, aviācijas apdrošināšanu un aviācijas finansējumu, un, cita starpā, arī pētniecību aviācijas jomā. Šīs studiju programmas neatņemama sastāvdaļa ir individuāla pieeja katram studentam.

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji4200 EUR *3400 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji4200 EUR3400 EUR 
Citu valstu iedzīvotājiem4200 EUR3400 EUR 
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Bloks A - obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Finanšu vadīšana46.0
Globāla ekonomika un starptautiskā biznesa vide23.0
Ilgtspējīgas piegādes ķēdes vadība un vairākveidu pārvadājumi23.0
Pētījumu metodes un projektu vadība 1 (Datu analīze)23.0
Pētījumu metodes un projektu vadība 3 (Lēmumu pieņemšanas metodoloģija)23.0
Cilvēkresursu vadība un līderība23.0
Pētījumu metodes un projektu vadība 2 (Projektu vadība)23.0
Maģistra darbs2030.0Bloks B - specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Gaisa kuģu apkopes vadība46.0
Lidostu vadība46.0
Starptautiskās tirdzniecības un aviācijas juridiskie aspekti23.0
Stratēģiskā un pārmaiņu vadība aviācijā46.0
Kvalitātes un drošuma vadība aviācijā23.0
Prakse-169.0
Prakse-22030.0Bloks C - izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Informācijas sistēmas un tehnoloģijas biznesā23.0

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts