Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija

Programmas nosaukums: profesionālā studiju programma „Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija”

Programmas apraksts:

Drošība ir jebkuras pasaules aviokompānijas visaugstākās prioritātes zona! Tieši tādēļ gaisa kuģu tehnisko apkalpošanu drīkst veikt tikai augsti kvalificēti speciālisti.

Programma “Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija” sniedz visas nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.

Studiju procesā studenti iegūst atbilstošas:

Zināšanas:

 • gaisa kuģu ekspluatācijas organizācija un atbilstošā normatīvā dokumentācija;
 • aerodinamika, gaisa kuģu un to sistēmu uzbūve, aviācijas dzinēji un sistēmas, kas nodrošina to darbību;
 • aviācijas materiālzinātnes, aviācijas tehnikas profilakses un diagnostikas pamati;
 • modernās ciparu tehnoloģijas un elektronika;
 • vispārizglītojošās disciplīnas (matemātika, fizika, aviācijas likumdošana, cilvēciskais faktors un apkārtējās vides aizsardzība, cilvēkresursu vadība uc.)

Prasmes:

 • gaisa kuģu tehniskā apkalpošana;
 • mēriekārtu pielietojums, veicot tehniskā stāvokļa kontroli;
 • patstāvīgs darbs ar tehnisko dokumentāciju;
 • profesionālās angļu valodas izmantošana;

Kompetences:

 • pārbaudes tehniskās procedūras saskaņā ar tehniskās apkalpošanas noteikumiem;
 • gaisa kuģu tehniskās apkalpošanas darbu izpilde;
 • moderno datortehnoloģiju izmantošana;
 • iegūto zināšanu attīstīšana un radoša izmantošana;
 • studiju turpināšana bakalaura programmā;
 • spēja komunicēties profesionālos kolektīvos, tostarp starptautiskos.

Pēc studiju beigšanas absolventi saņem valsts diplomu par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Studiju gaitā studentiem ir tiesības kārtot kvalifikācijas eksāmenus atbilstoši programmas Part-66 moduļiem (B1 kategorijas tehniķis-mehāniķis vai B2 kategorijas tehniķis-avioniķis). Praktiskās nodarbības notiek gan uz vietas institūta bāzē, gan aviācijas uzņēmumos Latvijā un ārzemēs.

Programmas absolventi var strādāt par gaisa kuģu ekspluatācijas mehāniķiem un tehniķiem organizācijās, kuras ekspluatē aviācijas tehniku vai veic gaisa kuģu tehnisko apkalpošanu saskaņā ar aviācijas jomas valsts standartu un starptautisko normatīvo aktu prasībām, kā arī uzņēmumos, kas veic aviācijas transporta remontu, un citās aviācijas industrijas jomās.

Iegūstamais grāds: Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis

Specializācijas:

 • Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis

 • Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašinzinības” īstenotā programma „Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija” ir akreditēta līdz 2022. gada 30. jūnijam. 

Studiju valodas: latviešu, angļu

Apmācības formas

Ilgums

Semestri

pilna laika studijas

2 gadi 8 mēneši

5,5 semestri

 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 110 kredītpunkti (165 ECTS)

Fakultāte: Transporta un loģistikas fakultāte

Studiju maksa

 

Programmas direktora p.i.: docents Sergey Yunusov,  Dr.sc.ing., junusovs.s@tsi.lv

Studiju programmas struktūra  Pirmā līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma "Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija"

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 41525

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts