Atlaides un lojalitātes programma

Atlaide „Panākumi studijās” līdz 10% - tiek piešķirta pēc iegūtajām atzīmēm profilējošos priekšmetos atestātā un eksāmenos vai arīpar iepriekšējo studiju gadu. Atlaide tiek piemērota 1 semestrim ar iespēju to pagarināt.

Atlaide „Mūsu cerība” līdz 20% - tiek piešķirta dažādu republikas līmeņa olimpiāžu un olimpiādes “TSI – tramplīns nākotnē” uzvarētājiem un laureātiem.

Atlaide «Aktīvists» līdz 10% - tiek piešķirta TSI studentiem, kas aktīvi piedalās pašpārvaldes darbā, ir TSI zinātnisko klubu biedri vai zinātnisko konkursu uzvarētāji un laureāti, vai arī grupu „vecākie”.

Atlaide «TSI – lielā ģimene» līdz 20%-  tiek piešķirta reflektantiem – tiešajiem radiniekiem, kas beiguši RCAII, TSI un studentu radiniekiem, kad students radinieka iestāšanās laikā vēl studēTSI, kā arī TSI darbinieku radiniekiem. Atlaide 10% apmērā tiek piešķirta pirmajiem, savukārt atlaide 20% apmērā tiek piešķirta attiecīgi pārējiem.

Atlaide «Sadarbības partneris» līdz 20%-  tiek piešķirta reflektantiem, uzņēmumu darbiniekiem, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar TSI.

Atlaide «Sociālais atbalsts» līdz 20% - tiek piešķirta reflektantiem ar īpašām vajadzībām, kā arī reflektantiem, kas kļuvuši bāreņi.

• Atlaides tiek piemērotas uz plānā noteiktu periodu. (semestris, viss studiju laiks)
• Stipendiātiem atlaides netiek piemērotas
• Atlaides nesummējas 
 

 

Vairāk informāciju iespējams noskaidrot TSI info centrā.

Tālr.: 67 100 661;
Skype: infoTSI;
E-mail: info@tsi.lv

Precīzu atlaides apmēru uz kuru variet pretendēt 2016./2017. studiju gadā būs iespējams noskaidrot individuāli TSI Uzņemšanas komisijā, kura jau ir sākusi strādāt.

 

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS šeit

Lasīt vairāk par BUDŽETA VIETĀM TSI šeit

Lasīt vairāk par STIPENDIJĀM TSI šeit

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts