Atlaides un lojalitātes programma | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Atlaides un lojalitātes programma

Atlaides TSI

Atlaide "Panākumi studijās" 10% apmērā tiek piešķirta par labām sekmēm, to var saņemt students, kuram vidējais vērtējums par iepriekšējo semestri nav zemāks par 8, visi vērtējumi nav zemāki par 7 ballēm un sesija ir nokārtota savlaicīgi.

Atlaide «Aktīvists» līdz 10% - tiek piešķirta TSI studentiem, kas aktīvi piedalās pašpārvaldes darbā, ir TSI zinātnisko klubu biedri vai zinātnisko konkursu uzvarētāji un laureāti, vai arī grupu "vecākie".

Atlaide «TSI – lielā ģimene» līdz 20% - tiek piešķirta reflektantiem – studentu radiniekiem, kad students radinieka iestāšanās laikā vēl studēTSI, kā arī TSI darbinieku radiniekiem. Atlaide 10% apmērā tiek piešķirta TSI absolventiem, turpinot studijas TSI, kā arī reflektantiem, kuru tiešie radinieki beiguši RCAII, RAU, TSI.

Atlaide «Sadarbības partneris» līdz 20% - tiek piešķirta reflektantiem un studentiem, uzņēmumu darbiniekiem, kas noslēguši sadarbības līgumu ar TSI un aktīvi piedalās TSI pasākumos. Atlaides apmēru un uzņēmumu sarakstu katru gadu ar rīkojumu atstiprina TSI Vadība.

Korporatīvā atlaide 20% apmēra studiju maksai

Nr.p.k.

Uzņēmuma nosaukums

Nr.P.k.

Uzņēmuma nosaukums

1Accenture Latvijas filiāle19Latvijas dzelzceļš koncerna uzņēmumi
2Air Baltic Corporation20L-Ekspresis
3Airline Support Baltie21MSC grupas uzņēmumi
4ATEA Global Services22RAF-AVIA
5C.T.Co23Rīgas domes struktūrvienības un kapitālsabiedrības
6Daugavpils autobusu parks24Rīgas starptautiskā autoosta
7Daugavpils satiksme25Robologic (ATLANT-TEC)
8DHL Latvia26S7 Group uzņēmumi
9Elko Grupa27SAF Tehnika
10Emergn (Exigen Services)28Scandiweb
11ERIVA29SmartLynx Airlines
12EVRY Latvia30Starptautiskā lidosta "Rīga"
13Havas Latvia31Tele2 grupas uzņēmumi
14Intrum Global Technologies32TestDevLab
15Kreiss33Tieto Latvia
16Kuehne + Nagel34TatClean
17Lattelecom koncerna uzņēmumi35X-INFOTECH
18Latvijas gaisa satiksme36Webhelp Latvia

 

Korporatīvā atlaide 10% apmērā studiju maksai

Nr.p.k.Uzņēmuma nosaukumsNr.p.k.Uzņēmuma nosaukums
1ABB17DYNATECH Latvia
2Ace Logistics Latvija18Elektroniskie sakari
3Atlas Aerospace19IntechSystems (INTEXYS)
4Baltic Express LV20LVS Latvija
5Baltstor grupas uzņēmumi21NetVision
6Baltic Logistic Solutions22Prakse.lv
7Conway Container Solutions23Sanitex
8Citrus Solutions24Severstal
9Gefco Baltic25Swedbank
10Girr Logistik26TILTS
11GM Helicopters27WeAreDots (SQUALIO Cloud Consulting)
12Data Security Solutions28Wellman Logistics
13Debitum (X-Daro)29UAV Factory
14Deltra30VERVO
15Diatom Enterprises31Zabbix
16Dinotrans32ZZ Dats

 

Atlaide «Sociālais atbalsts» līdz 20% - tiek piešķirta reflektantiem ar īpašām vajadzībām, kā arī reflektantiem, kas kļuvuši bāreņi.

 • Atlaides tiek piemērotas uz plānā noteiktu periodu. (semestris, viss studiju laiks)
 • Stipendiātiem atlaides netiek piemērotas
 • Atlaides nesummējas 

 

Personificētas atlaides / Budžeta vietas

Lai pieteiktos uz atlaidi, pretendentiem uz studijām bakalaura un profesionālo studiju programmās ir nepieciešams iesniegt:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. centralizēto eksāmenu sertifikātu (abiturientiem no valstīm, kurās notiek centralizētie eksāmeni) ar vērtējumiem matemātikā vai fizikā, ne zemākiem par līmeni
  80% (B līmenis) 100% atlaidei
  75% (B līmenis) 75% atlaidei
  70% (C līmenis) 50% atlaidei;
 3. vidējās izglītības atestātu ar vidējo vērtējumu, ne zemāku par
  8,5 ballēm pēc 10-ballu skalas 100% atlaidei
  8,4-8,1 ballēm pēc 10-ballu skalas 75% atlaidei                                        
  8,0 ballēm pēc 10-ballu skalas 50% atlaidei,
  vai šiem rādītājiem pielīdzināmiem citu valstu sistēmu vērtējumiem;
 4. sertifikātus vai diplomus, apliecinošus vienas no trīs godalgoto vietu saņemšanu matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādēs, ne zemākās par pilsētas līmeni, vai arī TSI olimpiāžu uzvarētāja sertifikātus vai diplomus.
 5.   papildus pārbaudījuma kārtošana, saņemot vērtējumu, ne zemāku par 8 ballēm pēc 10-ballu sistēmas, vai citu valstu vērtējumu sistēmu pielīdzināmie rādītāji.

 

Lai pieteiktos atlaidei, pretendentiem uz studijām maģistra studiju programmās ir nepieciešams  iesniegt:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. diploma pielikums ar vidējo vērtējumu, ne zemāku par
  8,5 ballēm pēc 10-ballu skalas 100% atlaidei
  8,0 ballēm pēc 10-ballu skalas 75% atlaidei
  8,0 ballēm pēc 10-ballu skalas 50% atlaidei
 3. bakalaura darba aizstāvēšanas vērtējums, ne zemāks par
  9 ballēm pēc 10-ballu skalas 100% atlaidei
  9  ballēm pēc 10-ballu skalas 75% atlaidei
  8 ballēm pēc 10-ballu skalas 50% atlaidei
  vai šiem rādītājiem pielīdzināmiem citu valstu sistēmu vērtējumiem;
 4. apliecinājumi par dalību zinātniskajās konferencēs, publikācijām, dalību projektos.

Pretendentiem no citām augstskolām ir obligātas pārrunas ar atbilstošas programmas pārstāvi, kuru pilnvaro atbilstošas fakultātes dekāns.

 

Vairāk informāciju iespējams noskaidrot TSI info centrā.

Tālr.: 67 100 661;
E-mail: info@tsi.lv

Ja rodas jautājumi par atlaidēm vai atlaižu apmēru, lūdzam griezties TSI Uzņemšanas komisijā, kura jau ir sākusi strādāt.

 

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS šeit

Lasīt vairāk par STIPENDIJĀM TSI šeit

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts