Atlaides un lojalitātes programma | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Atlaides un lojalitātes programma

Atlaides TSI

Atlaide "Panākumi studijās" 10% apmērā tiek piešķirta par labām sekmēm, to var saņemt students, kuram vidējais vērtējums par iepriekšējo semestri nav zemāks par 8, visi vērtējumi nav zemāki par 7 ballēm un sesija ir nokārtota savlaicīgi.

Atlaide «Aktīvists» līdz 10% - tiek piešķirta TSI studentiem, kas aktīvi piedalās pašpārvaldes darbā, ir TSI zinātnisko klubu biedri vai zinātnisko konkursu uzvarētāji un laureāti, vai arī grupu "vecākie".

Atlaide «TSI – lielā ģimene» līdz 20% - tiek piešķirta reflektantiem – studentu radiniekiem, kad students radinieka iestāšanās laikā vēl studēTSI, kā arī TSI darbinieku radiniekiem. Atlaide 10% apmērā tiek piešķirta TSI absolventiem, turpinot studijas TSI, kā arī reflektantiem, kuru tiešie radinieki beiguši RCAII, RAU, TSI.

Atlaide «Sadarbības partneris» līdz 20% - tiek piešķirta reflektantiem un studentiem, uzņēmumu darbiniekiem, kas noslēguši sadarbības līgumu ar TSI un aktīvi piedalās TSI pasākumos. Atlaides apmēru un uzņēmumu sarakstu katru gadu ar rīkojumu atstiprina TSI Vadība.

Korporatīvā atlaide 20% apmēra studiju maksai

Nr.p.k.

Uzņēmuma nosaukums

Nr.P.k.

Uzņēmuma nosaukums

1Accenture Latvijas filiāle19"Lattelecom" koncerna uzņēmumi
2Air Baltie Corporation AS20Latinsoft
3Airline Support Baltie21"Latvijas dzelzceļš" koncerna uzņēmumi
4ATEA Global Services22L-Ekspresis
5ATLANT-TEC23RAF-AVIA
6C.T.Co24Rīgas domes struktūrvienības un kapitālsabiedrības
7Daugavpils autobusu parks25Rīgas starptautiskā autoosta
8Daugavpils satiksme26S7 grupas uzņēmumi
9DELTRA27SAF Tehnika
10DHL Latvia28Scandiweb
11Elko Grupa29SmartLynx Airlines
12Emergn30Starptautiskā lidosta" Rīga"
13GEFCO Baltie31"Tele2" grupas uzņēmumi
14Girr Logistik32TestDevLab
15IntechSystems (INTEXYS)33Tieto Latvia
16Intrum Global Technologies34TatClean
17Kreiss35X-1NFOTECH
18Kuehne + Nagel36Zabbix

 

Korporatīvā atlaide 10% apmērā studiju maksai

Nr.p.k.Uzņēmuma nosaukumsNr.p.k.Uzņēmuma nosaukums
1Arta-F12EVRY Latvia
2Atlas Aerospace13GM Helicopters
3Baltie Express LV14Nano IT
4Baltie Logistic Solutions SIA15Prakse.lv
5"Baltstor" grupas uzņēmumi16Swedbank
6Citrus Solutions SIA17MSC grupas uzņēmumi
7Data Security Solutions18Sanitex SIA
8Dinotrans19Webhelp Latvia
9DYNATECH Latvia, "Dyninno Group Limited" filiāle20WeAreDots
10Evolution Latvia21Wellman Logistics
11Elektroniskie sakari VAS22ZZ Dats SIA

 

Atlaide «Sociālais atbalsts» līdz 20% - tiek piešķirta reflektantiem ar īpašām vajadzībām, kā arī reflektantiem, kas kļuvuši bāreņi.

 • Atlaides tiek piemērotas uz plānā noteiktu periodu. (semestris, viss studiju laiks)
 • Stipendiātiem atlaides netiek piemērotas
 • Atlaides nesummējas 

 

Personificētas atlaides / Budžeta vietas

Lai pieteiktos uz atlaidi, pretendentiem uz studijām bakalaura un profesionālo studiju programmās ir nepieciešams iesniegt:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. centralizēto eksāmenu sertifikātu (abiturientiem no valstīm, kurās notiek centralizētie eksāmeni) ar vērtējumiem matemātikā vai fizikā, ne zemākiem par līmeni
  80% (B līmenis) 100% atlaidei
  75% (B līmenis) 75% atlaidei
  70% (C līmenis) 50% atlaidei;
 3. vidējās izglītības atestātu ar vidējo vērtējumu, ne zemāku par
  8,5 ballēm pēc 10-baļļu skalas 100% atlaidei
  8,4-8,1 ballēm pēc 10-baļļu skalas 75% atlaidei                                        
  8,0 ballēm pēc 10-baļļu skalas 50% atlaidei,
  vai šiem rādītājiem pielīdzināmiem citu valstu sistēmu vērtējumiem;
 4. sertifikātus vai diplomus, apliecinošus vienas no trīs godalgoto vietu saņemšanu matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādēs, ne zemākās par pilsētas līmeni, vai arī TSI olimpiāžu uzvarētāja sertifikātus vai diplomus.
 5.   papildus pārbaudījuma kārtošana, saņemot vērtējumu, ne zemāku par 8 ballēm pēc 10-baļļu sistēmas, vai citu valstu vērtējumu sistēmu pielīdzināmie rādītāji.

 

Lai pieteiktos atlaidei, pretendentiem uz studijām maģistra studiju programmās ir nepieciešams  iesniegt:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. diploma pielikums ar vidējo vērtējumu, ne zemāku par
  8,5 ballēm pēc 10-baļļu skalas 100% atlaidei
  8,0 ballēm pēc 10-baļļu skalas 75% atlaidei
  8,0 ballēm pēc 10-baļļu skalas 50% atlaidei
 3. bakalaura darba aizstāvēšanas vērtējums, ne zemāks par
  9 ballēm pēc 10-baļļu skalas 100% atlaidei
  9  ballēm pēc 10-baļļu skalas 75% atlaidei
  8 ballēm pēc 10-baļļu skalas 50% atlaidei
  vai šiem rādītājiem pielīdzināmiem citu valstu sistēmu vērtējumiem;
 4. apliecinājumi par dalību zinātniskajās konferencēs, publikācijām, dalību projektos.

Pretendentiem no citām augstskolām ir obligātas pārrunas ar atbilstošas programmas pārstāvi, kuru pilnvaro atbilstošas fakultātes dekāns.

 

Vairāk informāciju iespējams noskaidrot TSI info centrā.

Tālr.: 67 100 661;
E-mail: info@tsi.lv

Ja rodas jautājumi par atlaidēm vai atlaižu apmēru, lūdzam griezties TSI Uzņemšanas komisijā, kura jau ir sākusi strādāt.

 

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS šeit

Lasīt vairāk par STIPENDIJĀM TSI šeit

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts