Arābu valodas kursi / Courses of Arabic | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Arābu valodas kursi / Courses of Arabic

Arābu valodas kursi sadarbībā ar Arābu kultūras centru / Courses of Arabic

Informācija par kursu / Course information

Kursa mērķis: piedāvājam apgūt arābu valodas sākuma kursu, arābu valodas pamata kursu un arābu valodas augstākā kursu.

Aim of the course: we offer the introductory course of Arabic, the basic course of Arabic and the advanced course of Arabic.

Kursu ilgums: 3 mēneši (2 reizes nedēļā, otrdienās un trešdienās) (48 ak. st.) no 18:30 līdz 20:00 Course duration: 3 months (2 lessons per week, on Tuesdays and Wednesdays) (48 credit hours) 18:30 till 20:00
Apguves pamatvaloda: angļu; pēc vajadzības – arī latviešu un arābu. Main study language: English; according to the students’needs – Latvian and Arabic.
Kursu sākums: septembris, 2018. Courses start: September, 2018.
Pasniedzēja: Ingrīda Kleinhofa un Abdelhamids Elmarija. Instructor: Ingrīda Kleinhofa and Abdelhamid Elmarya.

 

Sākums/Start: 09.2018.

Cenas/Prices

Kursu cena/Course priceMaksāt 270 EUR
TSI Studentiem un absolventu asociācijas biedriem/Price for TSI studentsMaksāt 240 EUR

 

Kursu saturs

Arābu alfabēts: rakstība un izruna. Praktisks ievads arābu gramatikā. Sasveicināšanās, atvadīšanās un pieklājības frāzes. Personīgā informācija. Valstis un tautības. Ģimenes locekļi. Skaitļi un cenas. Laika skaitīšana un kalendārs. Mājas un dzīvesvieta. Uzturs. Iepirkšanās. Transports un ceļojumi. Cilvēka ķermenis un veselība. Brīvais laiks un vaļasprieki. Dzīve pilsētā. Daba. Arābu kultūra un literatūra.

Course Content

The Arabic alphabet: writing and pronunciation. A practical introduction into Arabic grammar. Greetings, leave-taking, and polite expressions. Personal information. Countries and nationalities. Family members. Numbers and prices. Time and calendar. Home and place of residence. Food. Shopping. Travel and transportation. Human body and health. Free time and hobbies. Life in the city. Nature. Arabic culture and literature.

arabic culture center loogo

 


 

Ingrīda Kleinhofa

Ingrīda Kleinhofa

  • Vecākā arābistikas eksperte/Senior Arab Studies Expert
  • Āzijas studiju nodaļa/Department of Asian Studies
  • Humanitāro zinātņu fakultāte/Faculty of Humanities
  • Latvijas Universitāte/University of Latvia
  • Valodas: latviešu, angļu, arābu, krievu./Languages: Latvian, English, Arabic, Russian.

Ingrīda ir poliglote, kura visu mūžu pavadījusi mācoties dažādas valodas, kā arī attīstot efektīvas valodu apmācības metodes bērniem un pieaugušajiem. Dzimusi Latvijā un apguvusi latviešu un krievu valodas jau kopš dzimšanas, tad studējusi Libānā - angļu un arābu valodās. Ingrīda saprot vairāk nekā desmit citas valodas, taču darbā pagaidām lieto tikai četras. Pašlaik Ingrīda ir valodu pasniedzēja un tulkotāja.

Ingrida is a polyglot. She spent her whole life learning different languages as well as developing efficient language teaching methods for both children and adults. Born in Latvia, Ingrida acquired Latvian and Russian from birth, then studied in Lebanon in English and Arabic. Ingrida understands more than ten other languages; however, at present, she uses only four of them in in her work. Currently, Ingrida is a language teacher and translator.

 


 

Abdelhamids Elmarija

Abdelhamids Elmarija/Abdelhamid Elmarya

Abdelhamids ir Arābu kultūras centra Latvijā direktors. Abdelhamids ieradās Latvijā no Ēģiptes pirms trīspadsmit gadiem, iemācījās latviešu valodu un aktīvi iesaistījās Latvijas dzīvē. Latvijā Abdelhamids strādā gan kā jurists, gan kā tulks un arābu valodas pasniedzējs. Abdelhamids pārzina angļu valodu, kā arī saprot krievu valodu.

Abdelhamid is the director of Arabic culture center in Latvia. Abdelhamid moved to Latvia from Egypt thirteen years ago, learned Latvian, and became actively involved in Latvian life. In Latvia, Abelhamid works as a lawyer, a translator and a teacher of Arabic. Abdelhamid knows also English and understands Russian.

 


 

Pieteikties kursiem/Course Registration

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts