Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Aktuālie pētījumu temati doktorantūrā

Vārds, uzvārds

Kat.

Pētījuma temats

Problemātika  

Pētījuma metodes

Plānotie rezultāti

Vārds, uzvārds

1.

Aleksandrs Grakovskis

122

Haotisko signālu un procesu analīze (telemātikas, loģistikas, menedžmenta uzdevumu pielietojumā)

Determinēto likumsakarību noteikšana pseidogadījumu signālos, sistēmu uzvedības plānošana.

Fraktālā analīze, Hersta analīze, matemātiskā (dator) modelēšana,

daļskaitļu atvasināšanas

un gludo attēlojumu izmantošana.

Pseidonejaušo procesu matemātisko modeļu izveides metodiska, paredzamības intervālu novērtējums

2.

Aleksandrs Grakovskis

122

Transporta un biznesa sistēmu un procesu  dinamisko modeļu izstrāde un izpēte.

Transporta procesu un biznesa sistēmu intelektuālo vadības sistēmu izveide  uz sensora sistēmu objektīvo datu plūsmu pamata.

Izejas datu novērojumi, mērījumi un uzkrāšana, matemātiskā (dator) modelēšana, dinamisko nelineāro sistēmu teorijas izmantošana, pašorganizēšanās, pārvaldība utt.

Elementārās šūnas dinamisko modeļu izveide, izpēte un validācija, to apvienojums dažādu topoloģiju struktūrās. . Izmantošana transporta plūsmu analīzē konkrētos apdzīvotos punktos.

3.

Aleksandrs Grakovskis

122

Signālu un attēlu apstrāde un analīze transporta telemātikas uzdevumos.

Transporta līdzekļu novērošanas, kontroles un vadības automatizēto sistēmu izveide un/vai pilnveidošana.

Novērojumi, izejas datu uzkrāšana, matemātiskā (dator) modelēšana, šūnu automātu  teorijas izmantošana, morfoloģisko metožu, pašorganizēšanās teorijas  u.c. izmantošana.

Videonovērošanas un vadības sistēmu dinamisko objektu ciparu attēlu apstrādes jauno metožu izveide, izpēte un testēšana.

4.Aleksandrs Grakovskis122Optisko šķiedru sensoru izmantošana transportlīdzekļu parametru mērīšanai un identifikācijai kustībā.Transportlīdzekļu automatizētas daudzfunkcionālas mērīšanas un identifikācijas staciju izveide.Novērojumi, izejas datu uzkrāšana, matemātiskā un datormodelēšana, dinamisko nelineāro sistēmu teorijas, pašorganizēšanās, automātiskas vadības teorijas, signālu ciparu apstrādes reāllaikā  izmantošana utt.Dinamisku modeļu mijiedarbību  "ritenis-ceļa virsma-sensors" uzbūve, izpēte un izvērtēšana. Pielietošana transportlīdzekļu automātiskās svēršanas un identifikācijas problēmā ar uzdoto mērījumu precizitāti.
5.Aleksandrs Kraiņukovs122Slāņu mediju un slēptos objektus elektrofizisko parametru noteikt metodes pētījums izmantojot radiolokācijas zemvirsmas zondēšanas rezultātus.

Radiolokācijas zemvirsmas zondēšanas tieša uzdevuma matemātiskā modeļa izstrādāšana.

Radiolokācijas zemvirsmas zondēšanas apgrieztā uzdevuma arisināšanas algoritma izstrāde.

Apgriezto uzdevumu risināšanas nosacījumu ietekmes pētījums un algoritma parametru  pētījums slāņu mediju un slēptos objektus elektriskās īpašības atjaunošanai.

Analītiskā un datormodelēšana, skaitliskās metodes, globālās optimizācijas metodes, mākslīgā intelekta algoritmi, varbūtības un statistiskās analīzes metodes.

Slāņu mediju un slēptos objektus elektrofiziskie modeļi, Radiolokācijas zemvirsmas zondēšanas tieša uzdevuma analītiskie modeļi.

Algoritmi priekš radiolokācijas zemvirsmas zondēšanas pgriezta strukturālā un meklēšanas a uzdevuma risinājuma.

Zondēšanas mediju un objektus elektrofizisko parametru noteikšanas rezultātiem.

Ieteikumi attiecībā izmantošanai izstrādāto modeļu un algoritmu.

6.Aleksandrs Kraiņukovs122

GPR signāla sekundārā apstrādes aparatūru - programmatūra realizācijas metožu izpēte

Radiolokācijas zemvirsmas zondēšanas tieša uzdevuma risināšanas un mērķa funkcijas aprēķināšanas metožu izstrāde reālā laika režīmā.Digitālo signālu apstrādes, datormodelēšana, datorizētā projektēšanas, programmēšana, skaitliskās metodes, globālās optimizācijas metodes, mākslīgā intelekta algoritmi, eksperimentālās metodes.Algoritmi, algoritmi, programmatūras un aparatūras izpilde, īstenojums algoritmi laika un funkcionālas darbības novērtēšanas.
7.Aleksandrs Krivčenkovs122Pētījums par veiktspēju un uzlabojot efektivitāti mehānismus datu pārraides pēc liela ātruma bezvadu datu pārraides tīkluProjektēšana uzlabotas algoritmiem un protokolus, kas var sasniegt pienācīgu koordināciju starp dažādiem tīkliem un ierīcēm, vienlaikus ņemot vērā ārējām ietekmēm un pakalpojumu kvalitātes prasībām, ir ļoti sarežģīts uzdevumsNovērojumi uzkrāšana avota datu, matemātiskā un imitācijas modelēšanas, rindu teorija, Markova procesos un citi.Modeļi, metodes, algoritmi un metodes sintēzei bezvadu datu tīklu
8.Aleksandrs Krivčenkovs122Analīze un daudzkritēriju izvēli 5G līmeņa tehnoloģiju lietojumiem, kas saistīti ar datu pārraidi mobilajiem objektiemProjektēšana progresīvas tehnoloģijas, kas var sasniegt pienācīgu koordināciju starp dažādiem tīkliem un ierīcēm, ņemot vērā ārējām ietekmēm un pakalpojumu kvalitāti nodrošināšanu, ir ļoti sarežģīts uzdevumsEksperimentālie novērojumi, matemātiskā un simulācijas modelēšana, rindu teorija, Markova procesi, un citiModeļi, metodes, algoritmi un metodes sintēzei bezvadu datu tīklu
9.

Valerijs

Kutevs

122

Datu apstrādes un interpretācijas metožu  pētījums

zemvirsmas radiolokācijas zondēšanas sistēmās 

Efektivitātes paaugstināšana datu apstrādes un interpretācijas metodēm zemvirsmas radiolokācijas zondēšanas sistēmās

Sistēmu analīze, matemātiskā un dator modelēšana,

lēmumu pieņemšanas metodes

Zemvirsmas radiolokācijas zondēšanas  matemātiskie modeļi lai tiešo un netiešo uzdevumu risināšanu, datu apstrādes efektīvas metodes un algoritmus

10.

Irina Jackiva

123

Transporta attīstības dažādos līmeņos prognozēšanas modeļu izstrāde un izpēte

Faktoru noteikšana, kas ietekmē transporta attīstību, transporta attīstību dažādos līmeņos raksturojošo rādītāju īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšana

Matemātiskā statistika,

Data mining

Transporta attīstības metodika, algoritmi, metodes un prognozes

11.

Irina Jackiva

123

Daudzlīmeņa pieeja pilsētas kravas transporta modelēšanai

Konceptuālo modeļu izstrāde kravas transporta plūsmu analīzei pilsētas apstākļos

Matemātiskie modeļi, imitācijas modelēšana, datu analīzes metodes

Modeli kravas transporta modelēšanai

12.

Igors Kabaškins

122

Lēmumu pieņemšanas modeļi reģionālo intelektuālo transporta sistēmu arhitektūras sintēzē.

Intelektuālo transporta sistēmu modeļu kompleksa izstrāde, balstoties uz to savstarpējas iedarbības atvērto modeli.

Lēmumu pieņemšanas metodes, varbūtības un statistiskās analīzes metodes, drošuma teorija, sistēmu analīze.

Intelektuālo transporta sistēmu modeļi, metodes, algoritmi un sintēzes metodes.

13.

Igors Kabaškins

122

Lēmumu pieņemšanu modeļi, izvēloties transporta koridorus globālajās transporta sistēmās, ņemot vērā to komponentu drošumu.

Faktoru noteikšana, kas ietekmē globālo transporta loģistikas ķēžu drošumu,

minētā drošuma ietekmes modeļu  un metožu noteikšana

 izvēloties transporta koridoru.

Lēmumu pieņemšanas metodes, varbūtības un statistiskās analīzes metodes, drošuma teorija, sistēmu analīze.

Intelektuālo transporta sistēmu modeļi, metodes, algoritmi un sintēzes metodes.  

14.

Vladimirs

Labendiks, Sergejs Junusovs

112

Aviācijas dzinēju tehniskās apkopes organizēšanas drošums, vadība  un diagnosticēšana 

Aviācijas tehnikas, īpaši, aviācijas dzinēju, augsta drošības līmeņa nodrošināšana apkalpošanā pieprasa dzinēja galējo stāvokli pamatojoties uz vadošajām dzinēja un tā dzīvības procesus nodrošinošo sistēmu diagnosticēšanas metodēm un līdzekļiem, un izmantojot atteices un bojājumu attīstības prognozēšanas metodiku

Ekspluatācijā esošu  aviācijas dzinēju stāvokļu matemātiskās modelēšanas metodes, sistēmu analīzes metodes, mākslīgā intelekta metodes

Aviācijas dzinēja tehniskā stāvokļa diagnostikas modeļu izstrāde ekspluatācijas stratēģijām

RCM, CBM+un E- Maintenance.

Aviācijas dzinēju mezglu un sistēmu drošuma modeļa izstrāde ar mērķi savlaicīgi atklāt pirms atteices stāvokli. Aviācijas dzinēju tehniskās  apkopes un remonta loģistikas  atbalsta modeļu izstrāde 

15.

Boriss Mišnevs

121

Transporta loģistikas procesu  datormodeļu [jābūt noteiktiem] izstrāde un izpēte.

Loģistikas procesu īpašību definēšana un prognozēšana.

Dinamisko procesu matemātiskā un datormodelēšana.

1.Noteiktu loģistikas procesu datormodelēšana.

2.Rekomendācijas izmantošanai transportā (metodika).

16.

Boriss Mišnevs

121

Profesionālo transporta nozares zināšanu struktūras datormodeļu izstrāde un izpēte.

Transporta nozares zināšanu iegūšana, saglabāšana, normēšana, pārnešana un pārbaude.

Lielo datu analīze, datu attēlošanas matemātiskā un datormodelēšana.  

1.Transporta loģistikas zināšanu struktūras attēlošanas datormodeļi (deskriptīvā, ontoloģiskā, semantiskā u.c.).

2.Rekomendācijas to izmantošanai transportā (metodika).

17.

Sergejs Orlovs

121

Augsta līmeņa programmas līdzekļu projektēšanas metožu pētījums iebūvētās transporta un loģistikas sistēmās.

Tiek sintezēts programmas līdzekļu izstrādes process iebūvētām transporta un loģistikas datorsistēmām. Noteikti ierobežojumi līdzekļu parametriem, kurus nosaka iebūvēto aparatūras sistēmu specifika. Piedāvātas arhitektūras projektēšanas rezultātu optimizācijas metodes.

  

18.

Jurijs Tolujevs

123

Transporta un loģistikas sistēmu situāciju atpazīšana ar datu plūsmu analīzes palīdzību.

Efektivitātes paaugstināšana operatīvajiem lēmumiem, kas balstīti uz datu plūsmu interpretāciju, ko rada modernās datu reģistrēšanas ierīces, reģistrējot datus par kravu, transporta līdzekļu, citu tehnisko resursu  un personāla stāvokli.

Klasteru analīze, tēlu atpazīšana,  mākslīgie neironu tīkli, imitācijas modelēšana.

Modeļi, algoritmi un programmas datu plūsmu analīzei reālajā laikā.

19.

Jurijs Tolujevs

123

Plānošanas un dispečerizācijas heiristisko noteikumu aproksimācija transporta un loģistikas sistēmās.

Praksē izmantoto tīri heiristisko noteikumu attēlojuma formalizēšana, kas netieši pieejami izpētei tikai uz pieņemto lēmumu statistikas pamata.

Klasteru analīze, tēlu atpazīšana,  mākslīgie neironu tīkli, imitācijas modelēšana.

Modeļi, algoritmi un programmas plānošanas un dispečerizācijas heiristisko noteikumu pārbaudei un formalizēšanai.

 

 

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts