Akadēmisko un profesionālo programmu nodaļa

Nodaļas galvenie uzdevumi ir:

  • Studiju programmu akreditācijas un licencēšanas dokumentu sagatavošana.
  • Studiju programmu ikgadējās pašakreditācijas organizēšana un dokumentu noformēšana.
  • Studiju programmu realizācijas ikgadējā plānošana. Kārtējā akadēmiskā gada studiju darba plānu izveide un saskaņošana ar studiju programmu direktoriem.
  • Brīvās izvēles (C bloka) un multilingvālās apmācības studiju priekšmetu plānošana.
  • Studiju programmu realizācijas efektivitātes analīze un optimizācija.
  • Informācijas par studiju programmām, studiju plāniem, studiju priekšmetiem un akadēmisko sastāvu aktualizācija datu bāzē un institūta interneta vietnē.
  • Studiju programmu un studiju priekšmetu reģistru uzturēšana u.c

Inofrmācijai: (371) 67100614

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts