Aicinām TSI School! | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Aicinām TSI School!

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/143248612.jpg?itok=EJ04UQYZ

Transporta un sakaru institūts (TSI) aicina skolēnus apmeklēt TSI School! Tie ir sagatavošanas kursi vecāko klašu skolēniem, kuri gatavojas izlaiduma eksāmeniem skolā vai iestājeksāmeniem augstskolā.

No 2014. gada februāra TSI School ir jau divi mācību virzieni!

TSI School studējošie var izvēlēties sekojošu mācību priekšmetu kopumu: angļu valoda, matemātika un ekonomika.

Darbu turpina arī mācību virziens, kas jau pastāv, kur vidusskolēni pilnveido savas zināšanas matemātikā, fizikā un informācijas tehnoloģijās. Pie tam, šā virziena studējošie var izvēlēties papildus nodarbības angļu valodā.

2013./2014. akadēmiska gada otrajā semestrī nodarbības TSI School notiks no februāra sākuma līdz aprīļa beigām.

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā (otrdienās un ceturtdienās), vakaros, no plkst. 17:00.

Kursu apmeklējuma cena – 39 eiro mēnesī.

Pēc kursu pabeigšanas katrs skolēns saņems sertifikātu ar apliecinājumu, ka ir noklausījies TSI School lekciju kursu. Ja skolēns būs apmeklējis 90% – 100% nodarbību un pēc vidusskolas pabeigšanas nolems iestāties Transporta un sakaru institūtā (TSI), viņam tiks piešķirta atlaide studiju maksai pirmajam studiju gadam. Studentiem, kuri būs regulāri apmeklējuši nodarbības divu semestru garumā, atlaide būs 10%, bet tiem, kuri apmeklēs TSI School vienu semestri – 5%. TSI School nodarbību apmeklējums tiks uzskaitīts no līguma parakstīšanas brīža. Tādā veidā tie, kuri mācības uzsāks mazliet vēlāk kā pārējie un cītīgi apmeklēs nodarbības, arī būs tiesīgi pretendēt uz studiju atlaidi.

 

Pieteikties TSI School var personīgi  TSI Informācijas centrā, 103. kabinetā,  Lomonosova ielā 1, Rīgā, vai zvanot pa tālruni +371 67 100 661 un sūtot e-pastu uz: info@tsi.lv.

Lai noslēgtu līgumu par apmācībām būs nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu dokumentu – pasi, ID karti vai vadītāja apliecību. Skolēniem, kuri nav sasnieguši  16 gadu vecumu, līgums jāslēdz vienam no vecākiem.

 

Gaidām Jūs TSI School!

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts