Mūsdienu izglītības problēmas (МIP-2017). 2017. gada 1. un 2. jūnijā. Starptautiskā zinātniski praktiskā un mācību metodiskā conference | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Mūsdienu izglītības problēmas (МIP-2017). 2017. gada 1. un 2. jūnijā. Starptautiskā zinātniski praktiskā un mācību metodiskā conference

Konferences programma

Tēzes

Starptautiskā konference

Mūsdienu izglītības problēmas (МIP-2017).  2017. gada 1. un 2. jūnijā

Konferences MIP-2017 mērķis ir sniegt iespēju starptautiskā  foruma dalībniekiem – zinātniekiem, docētājiem, akadēmisko, pārvaldes un ražošanas uzņēmumu speciālistiem dalīties ar savu pētījumu rezultātiem, apspriest idejas, teorijas, tehnoloģijas, sistēmas, instrumentus, lietojumprogrammas, kas ir saistītas ar  visiem teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, kas rodas mūsdienu izglītības procesā, kas balstīts uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Konference tiek organizēta sadarbībā ar projektu ERASMUS + iSECRET (ID - 2015-1-LV01-KA203-013439).

Galvenie diskusiju temati

 • Augstskolu pedagoģijas mūsdienu teorijas un metodikas;
 • Speciālistu profesionālās sagatavotības pilnveidošana;
 • Mūsdienu biznesa izglītība: galvenās tendences, problēmas un to risināšanas metodes;
 • Docētāja loma mūsdienu izglītības procesā;
 • Mācību rezultātu vērtēšanas un kontroles formas un metodes;
 • Izglītības psiholoģijas mūsdienu aspekti;
 • Zinātnes loma akadēmisko programmu attīstībā. Pētnieciskā un eksperimentālā darbība izglītības procesā;
 • Studentu apmierinātības ar izglītības pakalpojumu kvalitāti monitorings;
 • Izglītības pēctecības (skola-augstskola)  teorētiskie un metodiskie risinājumi;
 • Informācijas tehnoloģijas izglītībā;
 • Tālmācība: pieredze, problēmas, perspektīvas;
 • Sistēmas Moodle izmantošanas pieredze studiju procesā;
 • Augstskolas studiju procesa plānošanas un norises administratīvie un juridiskie aspekti;
 • Augstākas izglītības globalizācija un augstskolu un programmu kvalitātes starptautiska atzīšana (mobilitāte, kopīgās programmas, masveida tiešsaistes kursi, starptautiskā akreditācija, reitingi);
 • Pēctecības problēma: vidējā speciālā izglītība – augstākā izglītība – ražošana.

Konferences organizators

Transporta un sakaru institūts (TSI), Rīga, Latvija

Organizācijas komitēja

 • Juris Kanels, priekšsēdētājs, TSI rektora v.i.;
 • Išgalejs Išmuhametovs, priekšsēdētāja vietnieks metodiskajos jautājumos, TSI;
 • Boriss Mišņevs, priekšsēdētāja vietnieks organizatoriskajos jautājumos, TSI;
 • Krīstine Užule, menedžere, TSI.
 • Irina Laletina, menedžere, TSI.

Programmas komiteja

 • Svetlana Šemjakina, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Irina Jackiva, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Igors Kabaškins, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Irina Kuzmina-Merlino, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Aleksandrs Grakovskis, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Georgs Utehins, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Boriss Mišņevs, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Išgalejs Išmuhametovs, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Mihails Savrasovs, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Aleksandrs Medvedevs, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Aleksandrs Stetjuha, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Julija Stukalina, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Anna Palma, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Lūcija Rutka, Latvijas Universitāte, Latvija;
 • Marija Blinova, Starpreģionālais atklātais sociālais institūts, Krievija;
 • Aliaksandr Puptsau, profesors, Eiropas Humanitārā universitāte, Lietuva;
 • Еlena Lycenko, Urālu Federālās Universitāte, Krievija;
 • Ugur Demiray,  Anadolu University, Turcija;
 • Andrzej Soboń, National Defense University , Polija;
 • Chrysostomos D. Stylios, Technological Educational Institute of Epirus, Grieķija;
 • Jose Luis Fernandez Aleman, Mursijas Universitāte,  Spānija;
 • Mukhtar Baizhumanov, Academy of Civil Aviation, Kazakhstan.
 • Nevena Mileva, Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Bulgārija;
 • Vacius Jusas, Kaunas University of Technology, Lithuania;
 • Tomasz Ocetkiewicz, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Poland.
 • Małgorzata Gawlik-Kobylińska,   War Studies University,  Poland.

Oficiālās valodas

Konferences oficiālās valodas ir angļu, latviešu, krievu.

Līdz konferences sākumam tiks izdota programma un referātu tēzes ar ISBN numuru. Tēzes  ir jāiesniedz angļu valodā (valodai, kurā ir uzrakstītas tēzes, ir jāatbilst starptautisko zinātnisko publikāciju līmenim).

Selected papers recommended by Program Committee of the conference after author's presentation will be published in the following scientific journals: Baltic Journal of Modern Computing (http://www.bjmc.lu.lv/  indexed by WSC) and International Journal on Information Technologies and Security (http://ijits-bg.com/).

Instructions for Preparing Abstracts

Abstracts (about 600 words in length) submitted for review should be in English and should present a clear and concise view of the motivation of the subject, give an outline, and include information on all authors (the full name, affiliation, address, telephone number, fax number, and e-mail address of the corresponding author).

Templates and Formatting

Using these templates is strongly advised to all authors submitting a paper for reviewing. Failure to produce correctly formatted submissions may result in the paper’s exclusion from the Proceedings.

Abstract Template (.doc)

Paper Template  (.doc)

Svarīgi dati

2017. gada 8. maijā  Tēžu iesniegšanas galējais termiņš.

Kārtība, kādā var reģistrēties konferencei (Оn-line)

Reģistrācija konferencei notiek vairākos posmos. Vispirms tiek norādīti personas dati un informācija par referātu, pēc tam tiek dota iespēja vietnei pievienot datni ar referāta tēzēm.

Svarīgi dati

Līdz konferences sākumam tiks izdota programma un referātu tēzes ar ISBN numuru. Tēzes  ir jāiesniedz angļu valodā (valodai, kurā ir uzrakstītas tēzes, ir jāatbilst starptautisko zinātnisko publikāciju līmenim).

Norises vieta

Transporta un sakaru institūts,
Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, LV-1019
Kontaktpersona:  Juta  Starčenko, sekretāre, telefons: +371 67100665; fakss: +37167100660

E-pasts: MIP@tsi.lv

Reģistrācijas maksa

45 eiro.

Rekvizīti naudas pārskaitīšanai par dalību konferencē „MIP-2017”:

AS “Transporta un sakaru institūts”
Reģistrācijas numurs: LV40003458903
Adrese: Lomonosova 1, Rīga, LV-1019
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551033053913

Transfer and Accommodation

Venue

Riga is the capital of the Republic of Latvia. Thanks to its geographical location, Riga has wonderful trade, cultural and tourist facilities. Whilst able to offer all the benefits of a modern city, Riga has preserved its historical charm. It's especially famous for its medieval part - Old Riga.

Old Riga still preserves many mute witnesses of bygone times. Its old narrow streets, historical monuments, organ music at one of the oldest organ halls in Europe attract guests of our city. In 1998 Old Riga was included into the UNESCO list of world cultural heritage.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts